Psykoterapi og drømmearbejde

Jeg tilbyder psykoterapi med drømme, (drømmearbejde),
på gestaltterapeutisk grundlag.

Individuelle sessioner er på 1½ time.

Priser pr aug. 2017:

  • psykoterapi med drømme pr 1½ time 1500 kr
  • grupper, workshop og kurser aftales

Interesserede i uddannelse og træning i drømmearbejde bedes kontakte mig

Om biografi og min psykoterapeutiske erfaring, se HER ...

Om gestaltterapi:

Gestaltterapi er psykoterapi, der bygger på eksistentialisme, fænomenologi og feltteori.

Eksistentialisme er en filosofisk retning, en virkelighedsopfattelse, som er arbejdsgrundlaget i gestaltterapien.

Et menneskesyn, der har fokus på ansvar, valget, her og nu og de øvrige menneskelige vilkår: vores handlinger har konsekvenser, døden, alenehed/sammen med, meningsløshed, dialogen mv.

Fænomenologi er arbejdsmetoden i gestaltterapien: der er fokus på det faktiske, det, som sker konkret, opmærksomhed på fænomenerne. At tage den anden for pålydende, at være ved det, som er.

Det, som viser sig i klientens opmærksomhed.

Endvidere bygger gestaltterapi på feltteorien: mennesker findes i relationer, i dialogen, vi er forbundne.

Se endvidere: Om gestaltterapi. Se mere HER …

Og endnu mere uddybende: Hanne Hostrup: Gestaltterapi, Hans Reitzels Forlag 2009

Om drømmearbejde:

Psykoterapi med drømme på gestaltterapeutisk grundlag.

Drømmearbejde er oplevelsesorienteret gennemarbejdning af en drøm. Det vil sige, drømmen arbejdes igennem kronologisk med fokus på vigtige elementer/begivenheder i drømmen, udvalgt af drømmeren. I gennemarbejdningen er der opmærksomhed på, hvad der kommer frem i drømmerens oplevelse.

For en uddybning af drømmearbejdsmetoden, se: “Drømmearbejde” HER, af Jørgen Groth, Frydenlund 2019

Se også tekstside til terapi med drømme: 1) lidt om at anvende drømme og tegninger HER … og endvidere: Psykoterapi med drømme på gestaltterapeutisk grundlag HER