PERSONLIGHEDSUDVIKLING

“Under tingenes forandring og vækst har hvert blad, hver blomsterknop og hvert eneste særtræk sin rette form. Heri ser vi gradvis modning og forfald,- den stadige strøm af omdannelse og forandring”.

                                                            Chuang-Tzu   (fra Tao)

Ved nærmere eftersyn (opmærksomhed) ser vi, at vi (og alt andet) er under konstant forandring. På hvert trin har hvert særtræk (hvert blad, hver blomsterknop) sin rette form, – og  vokser, ændrer sig hele tiden.

Jeg kan ikke ikke vokse. Jeg kan ikke stå stille, og sådan, som jeg er nu, – har sin funktion nuNærmere eftersyn (opmærksomhed) viser dette.

Hvad kan jeg så gøre?

1A) Acceptere, at jeg er der, hvor jeg er (nu). En måde, at forhindre vækst på, er, at overse hvor jeg er nu. At ville være en anden,-  end den jeg er nu. At ville gøre noget andet,-  end det jeg gør nu. Altså, at se mere på det, der burde være, end på det, der er.

2A) Dernæst: hvad har jeg brug for? Hvordan og med hvad kan jeg give mig næring til min vækst?  Det vil sige:

1B) at leve mine kriser, at føle følelserne, at leve kriserne ud på rette tid og sted.  Se fx HER   

2B) at mærke, hvad jeg er bange for og tale om det. 

3B) at opdage virkeligheden (min og verdens karakter),- ved at være her og nu,- modsat der og da/når, og at opdage mit eget ansvar for næring til min vækst her og nu.

4B) at opdage, at mærke mine behov, at øge opmærksomheden på, hvad der er godt for mig og hvad, der er dårligt for mig, at tænke mere på, hvad jeg og ikke man, har brug for/ikke brug for.

5B) at lægge mærke til mine drømme, at opleve dem, at føle dem, hvad fortæller de?

6B) hvis jeg har brug for mere intellektuel refleksion,- så at bruge mit hoved noget mere, hvis jeg har brug for mere oplevelse, følelse,- så at opleve, føle, sanse noget mere.

 7B) via bla. kunst at få nye oplevelser, nye nuancer, nye følelser, nye billeder på virkeligheden, incl. mig selv: sådan kan jeg  også være.

8B) opmærksomhed.