Om terapeut- og klientrollen

Om Terapeuten:

T er terapeuten, K er klienten

T er hjælp ydende.

T tømmer sig og sætter sig selv i parantes (   ),

opmærksomheden rettet mod K,

forholder sig empatisk: med accept, medfølelse, indføling og forståelse

T er ikke-possesiv, lader K have sit problem, K er ansvarlig for sin situation.

K,s måde at være på er det bedste K kan lige nu.

T har sin primære del af opmærksomheden rettet mod K:

hvad sker der med K?

og via denne opmærksomhed opdages (evt. urealistisk) overføring

og en sekundær del af opmærksomheden er rettet mod T selv:

hvad sker der med T?

Via denne opmærksomhed opdages evt. modoverføring

og endvidere: hvad vil jeg? hvad gør jeg?

ikke komplementær reaktion i forhold til K opdages (modoverføring?),

se mere hos V. Tähkä, i Psykoanalytisk psykoterapi, Centrum 1983, s 255 til 270.

Hvis interesser tjener T lige nu? egne eller K,s?

T er nysgerrig, har ønske om klarhed: hvad foregår der?

kan rumme K, tåle K, også tåle K,s evt. langsomhed/stilstand,

T,s genterapi og supervision er nødvendig,

T lever nogenlunde tilfreds, ingen personlige behov skal tilfredsstilles i relationen T – K

ingen magtanvendelse/ingen manipulation, selv om T er ”one up”

T yder sit bedste og med etik

T tager ansvar for sine handlinger, følelser, tanker og interventioner

T er sammen med K, ikke foran og ikke bagved, ved siden af K

T er på opdagelsesrejse sammen med K: hvem er K, hvad laver K, hvordan arrangerer K sig?

Sammen træder de konstant ind i et nyt land,

T forholder sig fænomenologisk til K,

er K ked af det, så er K ked af det. K bange, så er K bange. T søger ikke forklaring.

At være ved det, der ER, se mere HER …

(jfr: det hele, alt hvad der, er nu, virkeligheden er nu, det der har været, er ikke mere og det,

der kommer er ikke kommet endnu)

Se fx Walt  Whitman:

Jeg har hørt talerne om begyndelsen og enden,

men jeg taler ikke om begyndelsen og enden.

Der har aldrig været mere begyndelse end der er nu,

eller mere ungdom og alder end der er nu,

og der vil aldrig blive mere fuldkommenhed end der er nu,

eller mere himmel og helvede end der er nu.

Ingen, hverken k eller T, véd hvad der kommer, hvad der venter K og hvad der venter T,

og det er ikke det samme de møder.

De er begge konstant nye over for, hvad der venter dem hver især.

Om Klienten:

K er hjælp søgende

K er ”one down”

overlader lidt af sit ansvar til T, medfører forpligtigelse hos T (selv om T godt er klar over at:)

K er ansvarlig for sig og sin situation: sine tanker, handlinger og følelser

K overholder aftaler, om afbud, betaling mv.

K er nysgerrig, hvem er jeg?

K yder sit bedste

Mellem dem:

mødet mellem to mennesker, to personligheder

en undersøgelse, en afklaring

en rejse sammen i et land hvor kortet er hvidt.