OM MEDITATION

Om meditation

Her er forslag til en meditations praksis.
Jeg sætter et stykke tid af til min meditation, f.eks. en halv til en time.

  1. Jeg sætter mig, så jeg kan undgå afbrydelser. Jeg slukker for min telefon, et skilt på døren, vil ikke forstyrres. Jeg vælger et rum, hvor jeg kan sidde i fred.
   Sætter mig godt tilrette, enten på en stol med godt sæde og evt rygstøtte, eller på en meditationspude.
  2. Lukker evt øjnene, og retter opmærksomheden mod mit åndedræt. Holder fokus på indånding og udånding.
   Følger ubesværet mit åndedfræt.
   Mit åndedræt foregår af sig selv.
  3. Jeg lægger mærke til at luften går ind gennem mine næsebor, ogjeg lægger mærke til at luften går ud gennem mine næsebor.
   Jeg lægger mærke til om der er temperatur forskel i luften der går ind og luften der går ud.
   Og det gør jeg ganske ubesvære. Opdager jeg at jeg er kommet til at flytte min opmærksomhed til noget andet end luften ind og ud, flytter jeg min opmærksomhed tilbage til luften ind og ud.
   Her har meditationen sin styrke. Jeg opdager hvad jeg gør. Jeg har f.eks. flyttet min opmærksomhed til noget fra min hverdag, fx til et problem jeg havde i går på jobbet. Så kan jeg vælge at flytte opmærksomheden tilbage til åndedrættet.
   Ingen kritik eller ros til mig selv, ingen positiv eller negativ vurdering af det, der foregår. Altså neutral opmærksomhed. 
  4. Opdager jeg en lyd der måske foregår på vejen udenfor, fastholder jeg neutral opmærksomhed til lyden.
   Jeg vurderer ikke lyden positivt eller negativt.
   Lyden kommer og går af sig selv.
   Og jeg flytter ubesværet opmærksomheden tilbage til mit åndedræt. Luften ind og luften ud: ganske enkelt.
  5. Opdager jeg at der kommer meninger frem hos mig om det jeg er igang med,vælger jeg igen at kigge på det neutralt, og jeg flytter opmærksomheden tilbage til åndedrættet: luft ind og luft ud, og er der temperatur forskel på luft ind og luft ud?
  6. Jeg vil måske opdage, at de meninger/holdninger/følelser mv, der dukker op i min opmærksomhed, og som jeg vælger ikke at give positiv eller negativ opmærksom, at de bliver mindre og mindre og evt. forsvinder.
   De får ingen næring – de forsvinder.
  7. Jeg bliver måske opmærksom på det klør på panden, (eller andre kropslige sansninger). Jeg vælger at obserere denne kløen med neutral opmærksomhed: ingen ros og ingen kritik, og denne kløen får ingen næring, den visner væk og forsvinder.
   Og jeg opdager at alt er midlertidigt, der er ingen permanens.
  8. Opsummering: meditation handler basalt om at opdage, hvad jeg gør. Når jeg véd hvad jeg gør (fx gruble over et problem fra dagligdagen), så kan jeg give det neutral opmærksomhed, og jeg kan flytte fokus tilbage til åndedrættet.
   At anvende neutral opmærksomhed er enkel at beskrive og let at forstå.
   Men praksis er ikke let, fordi vores sind gerne vil vandre, vi får tanker og impulser F.eks. til vaner fra dagligdagen. Fx om at jeg i dagligdagen er meget resultat-orienteret: fx: uheldige vaner SKAL væk!
   Derved går jeg også i meditationen væk fra det, der ER, til det der BURDE eller SKULLE være.
   Derfor er det vigtigt at acceptere, at selve dette at anvende neutral opmærksomhed er det væsentligste element i meditations praksis, det ERr vejen at gå. Intet mål, kun fucus på det som er.
  9. I meditationen fastholder jeg, at være ved det, der ER, og at give neutral opmærksomhed til det, der ER.
   Det svære her er, at bryde en gammel vane, at være resultatorienteret, jeg er resultat- og ikke procesorienteret. Og mine gamle vaner med at gruple og forsøge at løse problemer fortsætter med at køre non stop..
  10. Hvorimod i meditationen er vejen at gå vejen.
   INTET mål kun PROCES.
   Fokus på processen og ikke på målet.
   Og DET er det svære.
   Så den gode proces er: Jeg opdager, hvor jeg har mit fokus. Er fokus på vejrtrækningen, så holder jeg den dér.
   Er jeg kommet til at flytte fokus fx til et problem fra dagligdagen, så giver jeg neutral opmærksomhed til det og flytter venligt fokus tilbage til vejrtrækningen.
   Og den praksis fortsætter jeg med.
   Jeg procesorienteret og ikke målorienteret.
   Altså konsekvent at være ved det, der ER.
   Det er det svære.
  11. Fastholder jeg en meditations praksis over et stykke tid, opdager jeg at det indre ævl og kævl er reduceret.
   Jeg opdager at det mere er mig, der bestemmer, hvor jeg har mit fokus, og ikke ganle indgroede vaner
   Via meditationen opdager jeg mere hvem jeg er og hvad jeg gør.
   Jo, mere jeg ved hvem jeg er og hvad jeg gør, jo bedre kan jeg leve mit liv.