Om feed-back i gruppe

OM FEED-BACK I GRUPPE

Nogle overvejelser om 4 former for feed-back når et gruppemedlem har lavet et stykke trapeutisk arbejde

1) Medmenneskelig reaktion

Det vigtigste feed-back: Helt sikkert positivt for hende, der har arbejdet.
Kan hun rumme det, og vil have det, fortælles det til hende, ellers til terapeuten.
Der skrives “hun”, der menes “hun/han”.
Hvad sker der med mig (som hold-kammerat) når jeg ser hendes arbejde?
Hvordan er jeg påvirket, hvilke følelser kommer jeg i kontakt med?
Bliver jeg sorgfuld, vred, ked af det, glad eller lettet mv mv?
Hvordan reagerer jeg på hendes arbejde?
Dette er en med-menneskelig reaktion fordi jeg er vidne til hendes arbejde, til hendes proces.
Min reaktion er et spejl, som hun kan se sig selv i.
Derved lærer hun, hvem hun (også) er.
Vi lærer (også) hvem vi er via den andens reaktion.
Ved nr 1) bliver fokus stadig hos hende, der lige har arbejdet ogjeg viser derved respekt for hendes proces.

2) Som hold-kammerat er noget er sat igang i min proces.

(Det anden-vigtigste feed-back, kan være negativ for den, der har arbejdet. Derfor fortælles det  til terapeuten)
Min personlige proces går igang, jeg begynder at arbejde på min problematik,
der måske ligner hendes arbejde. Kan reducere skam/skyld hos den, der har arbejdet, hvis det fortælles til hende.
Nr 2 vil i så fald gøre hende til observatør til min proces.

3) Parallelle oplevelser jeg har/har haft/måder jeg er/har været på

(Det tredje-vigtigste feed-back: Måske positiv for hende, der har arbejdet. Fortælles derfor også bedre til terapeuten)
Noget lignende, næsten det samme, som jeg har oplevet/oplever.
Dette kan jeg bedst dele med terapeuten.
Det kan være en fordel for hende at høre dette. Evt. skam/skyld (hos hende) over at have det på den måde, kan blive reduceret, -men:
Fokus flyttes fra hende, der har arbejdet, til mig hold-kammeraten, med risiko for at hun begynder at tænke, ryger op i hovedet og ud af oplevelsen.

4) Tolkninger, forslag, spørgsmål til terapien og idéer til videre arbejde.

(Det mindst-vigtige feed-back: Fortælles det til hende, der har arbejdet, er det negativt, derfor til terapeuten)
Fører hende næsten sikkert op i hovedet og ud af oplevelsen.
Kan føre til forklaringer hos hende og oplevelse af, at det hun lige har lavet ikke er godt nok. Fordi,- der er én i gruppen, der vil have noget mere.
Fokus flyttes helt sikkert til den anden. I bedste fald sker der ikke mere.