Om “DRØMMEARBEJDE”

På mange måder handler arbejde med drømme om bevidsthed.
Om at erhverve mere viden om sig selv og verden. Gradvist at få en mere nuanceret og mere realistisk selv- og omverdensopfattelse. At gå på jord
en.
Derfor kunne “Drømmearbejde” godt have titlen: Opmærksomhed. Det er gennem vores øgede opmærksomhed, at vi opdager vejen. Resten er at gå vejen. At pege på vejen er ikke det samme som at sige, at det er let at gå vejen. Jeg synes det er det værd. At få nærmere kontakt til virkeligheden er udbytterigt, noget af det bedste, der findes. Virkeligheden er fuld af næring, men vi må tættere på for at opdage det.
Gennem arbejdet med det ubevidste opdager vi, at vi kan blive mere hele. Vi opdager, at vi er mere nuancerede, og at vi kan bruge flere af de dybe og de høje toner. Vi kan også opdage, at det kan være befordrende for vores udvikling at dele det indre fra det ubevidste med andre. Der er et medmenneske med til min proces. Min udvikling stadfæstes.
Der er vidner.

Gennem drømmene kan vi opdage, at vi er. Vi opdager den dybe glæde ved at være. Måske det Kierkegaard kalder “at træde i eksistens“. Af mange opleves dette som at komme hjem. Nogle siger: “Det eneste hjem,
jeg i virkeligheden har.

Mit egentlige hjem“
Det er også at opdage vores sande størrelse. Hverken mere eller mindre:
Jeg er ikke reduceret, og jeg er ikke blæst op. Jeg er sådan, som jeg er!

Ved at arbejde med det ubevidste kan jeg opdage, at overgivelse til den indre proces er bedre end at ønske og at ville så meget. Gennem drømmene lærer jeg tiltro til processens egen indre dynamik. Jeg opdager, at naturen grundlæggende er meget sund. Det er en oplevelse, en erfaring, der føles rolig, god og tryg.

Drømmene fortæller os om den indre familie, både om indre børn, far og mor og om bedste- og oldeforældrene. Når vi opdager det, kan vi – med de indre billeder – arbejde for fred og for større samarbejde i den indre familie. Gradvist – efterhånden som det lykkes – bliver det lettere at leve i fred og samarbejde i den ydre verden.

Ved hjælp af opmærksomheden på det ubevidste har vi mulighed for at opdage det, som ligger uden for os, og som er større end os. Det fællesmenneskelige, det transcendente, det jeg-overskridende. Det er ikke helt rigtigt at skrive “uden for os“. Det er også i os. Vi er i det større, og det større er i os. Vi må være for at opdage det.

Opmærksomhed. At komme tættere på virkeligheden.