Om at anvende drømme og tegninger

Lidt om at anvende drømme og tegninger
Jørgen Groth, apr. 1992

(efter en gestalt-, Jung- og objektrelationsk teoretisk opfattelse)

Drømme er kongevejen til integration og vækst

  • dialog mellem bevidst og ubevidst giver næring til integration
  • individuation og vækst er integration, det vil sige samarbejde af modsætninger
  • drømme og billeder fra det ubevidste indeholder ofte flere informationer om, hvem jeg også er og hvad jeg også gør i mit liv.
  • jo flere informationer jeg har om, hvem jeg er og hvad jeg gør,- jo bedre kan jeg vælge og jo bedre kan jeg være til at leve mit liv

Om denne drømme- og tegneterapeutiske forståelse:

1)  Dialog mellem bevidst og ubevidst:

Et af de vigtigste elementer i den menneskelige vækst- eller udviklingsproces,- er dialogen mellem det bevidste og det ubevidste i vores personlighed.

2)  Symboler og billeder:

Denne dialog mellem bevidst/ubevidst får særlig næring af det symbolsprog, som det ubevidste udtrykker sig i.
Drømme og tegninger fra fantasirejser mv. kan med fordel opfattes som symboler eller billeder, der er det ubevidstes “sprog”.

3)  Drømme er budskaber fra os til os:

Symboler og billeder fra det ubevidste indeholder budskaber fra os til os og indeholder ofte mange flere informationer om, hvad der foregår i det konkrete, dagligt levede liv,- end traditionelle intellektuelle og analytiske overvejelser.

4)  Mindre censurerede oplysninger:

Når informationer fra det ubevidste indeholder flere oplysninger, hænger det sammen med, at det ubevidste er mindre censureret – mere helt – end “jeg”-bevidstheden.

5)  Eksistentielle billeder:

Drømme og tegninger, altså billeder fra det ubevidste, er helhedsorienterede.
Derved viser de også deres eksistentielle, det vil sige deres grundlæggende, basale karakter.
Drømme kan altså være eksistentielle budskaber om, hvem jeg er.
Drømme viser “det indre persongalleri” og relationerne mellem “personerne”.
Relationer kan vise samarbejde eller modsætningsforhold.

Vigtige temaer ved drømme- og tegneterapi:

Ved personlighedsudviklingen og ved anvendelse af drømme/tegninger dukker der ofte flere vigtige temaer op, som vi kan give særlig opmærksomhed:
polariteter, det vil sige opdelingen i personligheden i “modsatte” elementer, det kan fx. være: stor/lille, fri/regelfølgende, kvindelig/mandlig,  i kontakt/tilbagetrukket, ansvarsfuld/opgivende,
aktiv/passiv mv.

–  at jeg har fordele ved at undersøge min proces det vil sige, hvad jeg er og gør, – i stedet for at være optaget af, hvad jeg kunne/burde  være eller kunne/burde gøre.
Altså proces- modsat målorientering.
Jeg ændrer mig kun ved at være den jeg er (nu) og  ikke ved, at jeg ønsker  mig at være en anden, end den jeg er (nu).-ved at være den jeg er – med opmærksomhed, aktiverer jeg den iboende dynamik i symbolerne (Jung), eller i selvobjekterne (Kohut).
Dynamikken, eller integrationsprocessen, kan opdeles i:
1) at opdage modsætningen, 2) fordybelse i delene , 3) dialog  og 4) samarbejde.
–  persona (min sociale del), skyggen (det socialt uacceptable i mig af samme køn), det indre barn (mig som barn i mig nu), anima/animus (dvs. modsatkønnetheden i mig) og Selvet (helheden i mig) ,-  fra Jung.