Kurser

Der er ikke ledige pladser på uddannelses kursus i drømmearbejde.

Ang. evt. nyt kursus, kontakt Jørgen Groth

jgroth@jk7.dk, eller  6133 4810

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Et-årig uddannelse i drømmearbejde

med Jørgen Groth, cand.psyk.aut.,

specialist i psykoterapi

                                                                                                                                                                                                                                                           

  Indhold

  Terapeutisk læring efter mesterlære-princippet,

  Individuel terapi i gruppe med drømme og symboler.

Formål

 At få erfaring med oplevelsesorienteret terapeutisk arbejde med

det ubevidstes drømme og symboler i den terapeutiske proces.

Terapeutisk grundlag

 Gestaltterapeutisk, Jungiansk, Psykodynamisk.

Målgruppe: psykoterapeuter og psykologer, max 8 deltagere.

Tidspunkt

 8 weekender: lørdage og søndage fra kl. 10-17.

 2022: 27.-28.aug., 24.-25.sept., 22.-23.okt. & 26.-27. nov.

 2023: 4 weekender i hhv. marts, april, maj & juni.

Datoer for weekenderne i 2023 kommer i midt 2022.

I 2022 er Jørgen Groth terapeut,

I 2023 er der mulighed for at deltagerne er terapeut,

under supervision af Jørgen Groth.

Sted

Frederiksværk. 10 min. gang fra stationen.

Adr. oplyses ved tilmelding. God P plads tæt ved.

Der kan overnattes på kursus stedet, eller på hotel i Frederiksværk. Bemærk

Det er en fordel, at deltagerne har læst ”Drømmearbejde”

af Jørgen Groth, Frydenlund Forlag, 3. rev. udg. 2014.

CV: se https://joergengroth.dh

Pris

Pr weekend 2500 k, i alt 20.000 kr, betales i 4 rater.

Skriv lidt om din baggrund for tilmeldingen.
Tilmelding sendes til jgroth@jk7.dk

1 rate 5000 kr betale ved tilmelding, hvor også kontonummer til indbetalingen oplyses.

Optages du ikke på kurset, tilbagebetales hele beløbet.

  1. Rate, 5000 kr betales senest 17. sept. 2022.
  2. Rate, 5000 kr betales senest 19. nov. 2022.
  3. rate, 5000 kr betales senest 18. marts 2023.

Ved framelding senest 1. sept. 2022 tilbagebetales 2500 kr

derefter er tilmelding bindende.