just as the great ocean …

just as the great ocean has but one flavor
the flavor of salt
so too this teaching has but one flavor,
the flavor of freedom

Denne tekst, dette digt, er set på vægen i et buddhistisk tempel på Nord Bali.
Der er en lighed mellem buddhisme og gestaltthereapi:
Den smag, den læring, der er begge steder, er smagen, læringen om frihed.
I hvilken forstand kan buddhisme og gestaltterapi tale om frihed, smage af frihed?
Hvordan kan et menneske, via, eller gennem  buddhisme eller gestaltterapi, opdage smagen af frihed?
Hvordan kan denne “frihed” forstås? Er det sådan at personen efter denne læring er fri til at gøre hvad som helst?
En måde at sige det på kan være sådan:
Gennem den klarhed, som du har mulighed for at opnå via buddhisme eller gestaltterapi, bliver du klar på verdens, virkelighedens betingelser og dine egne betingelser, altså hvem er jeg? Og hvad er virkeligheden?
Og DET giver mulighed for et reelt valg:  nu kender jeg verdens og min virkelighed:
Min virkelighed: hvad er mine normer, min moral, etik, mine værdier, mine håb og drømme, mine behov og ønsker, tabuer mv mv.
Altså i bund og grund: hvem er jeg?
Og hvad er verdens virkelighed: hvilke konsekvenser vil denne handling få, som jeg påtænker at gøre?
Både i større perspektiv i og i det helt nære?
Og efter den klarhed kan jeg vælge, vælge det, jeg synes er rigtigt ud fra virkelighedens og mine realiteter:
NU er jeg fri til at vælge.
Der i ligger “friheden”.
Som Kopp siger:Du er fri til at gøre, hvad du har lyst til. Det er kun nødvendigt, at du ser konsekvenserne i øjnene.
Se: Sheldon B. Kopp. No Hidden Meanings: An Illustrated Eschatological Laundry List. Science and Behavior Books, 1975.
Og hvordan får jeg så denne klarhed gennem buddhismen eller gestaltterapien?
Praksis i både buddhisme (meditation) og gestaltterapi (terapi-praksis) er, at være ved det som er. Ikke det, som kunne, burde, eller skulle være.
Og heller ikke det, som har været, eller som kommer til at være.
Derimod fokus, opmærksomhed udelukket det, som ER.
Virkeligheden er nu.
Det, der har været, er ikke mere. Det der kommer, er ikke kommet endnu.Kernen i gestaltterapien er opmærksomhed. Opmærksomhed på klientens følelser, adfærd, tanker, kropssansninger, natte- og dagdrømme og relationer mv.
Altsammen i øjeblikket.
Se: F. Perls: Gestaltterapi, Munksgaard, Kbh. 1972
F.Perls: Gestaltterapiens mtode, Munksgaard, Kbh. 1978.
Fritz Perls, var i 1960-erne i Japan og opholdt sig i et Zen-buddhistisk center
Se fx:https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls.

Det er meget enkelt. Det er ikke let, og alligevel er det enkelt.

Egentligt er ovenstående gammel vin på nye flasker.
Soktates sagde for ca 2400 år siden: “kend dig selv”

Uddybende om denne klarhed, sandheden om “Hvem er jeg”,
vil jeg gerne pege på: “Thruth is a pathless land”
af filosoffen og forfatteren J. Krishnamurti,
se blog her på siden.

Om meditation, se evt. bBog: Om meditation