Hvad kan jeg selv gøre med min drøm?

 Hvad kan jeg selv gøre med min drøm?

Jeg får tit det spørgsmål fra en person, der har drømt en drøm:
Hvad kan jeg selv gøre med drømmen?

Der er flere ting man selv kan gøre:


  1. At begynde med den viden: dele i drømmen er dele af mig selv! Jeg foreslår du har det som en hypotese, der er ret stor sandsynlighed for at det er rigtigt.
Dele i drømmen betyder alle dele: det vil sige træer, buske, blomster, biler, huse, møbler, dyr, mennesker, cykler mv: alle dele i drømmen opfattes som symboler, der viser sider af mig, sider af min personlighed. Vælg den eller de dele af drømmen, der har betydning for handlingen. Eller den/de dele, som du er nysgerrig på.
  2. Når man sammen med en terapeut arbejder sin drøm oplevelsesorienteret igennem, så vil ens oplevelse undervejs fortælle en, at denne del, dette symbol man lige har identificeret sig med eller i, at det er en side af en selv. Se fx om arbejdsmetoden s 35 og frem i Drømmearbejde. 
Når man selv alene vil bruge sin drøm, kan man ikke bruge drømmen oplevelsesorienteret, så begynder man med: delene i drømmen er sider af mig selv. Altså fra start at vide det, lade det være, at sådan er det! Forskellige symbol i drømmen er en side af mig, af min personlighed. Man kan så meditere på det, dvæle ved det, simre med det, nysgerrigt, åbent, ubesværet. Give det tid til at synke ind:
   den del er en side af mig.

   Ang. dette, at dele i drømmen er dele af drømmeren: Se evt. kap 5, side 73 i Drømmearbejde: https://joergengroth.dk/bog-om-droemmearbejde/
  3. Her kan man vælge at blive: Overveje at det er én side af én selv.

  4. Man kan også vælge at gå videre. Når man har været med det et stykke tid det ovenstående, begynder man at overveje: hvad vil denne side af mig sige til mig? hvad er budskabet fra denne side af mig til mig?
Dette åbne spørgsmål lader man hænge, være åbent et stykke tid. Man forholder sig afventende, tålmodigt, afslappet. Hvad siger jeg til mig selv med denne drøm? Hvad er budskabet fra mig til mig?
Hvis man er åbent overfor dette eventuelle budskab, så kommer der efter et stykke tid noget, eller der kommer ikke noget, så er det sådan.
   

Det er hvad man selv kan gøre.