EGENTLIGT ER DET ENKELT

 

Hovedpunkter til arbejde med drømme, symboler og billeder fra det ubevidste

Jørgen Groth, cand. psyk. febr. 2016

Egentligt er det enkelt: vi får informationer (symboler og billeder) fra det ubervidste, uden censur, uden ønsketænkning, som fortæller os hvem vi er og hvad vi gør, såkaldte eksistentielle billeder.

Hvordan kan vi gøre det? i vores psyke indeholder to områder, både det vi véd og det vi ikke véd, bevidst og ubevidst, og der er forbindelse mellem dem: drømmene og billederne.

Vi har drømmene og billederne, som leverer informationerne. Drømmene, som kommer af sig selv, og billeder, som vi selv henter via fantasirejser.

Hvordan gør vi? personen (klienten) oplever/er symbolet, og bliver i oplevelsen. Via oplevelsen transformeres informationerne til personen.

Hvilke informationer får vi? vi opdager, hvem vi er og hvad vi gør, hvordan arrangerer jeg mig, hvordan administrerer jeg mig.

Jeg kan fx opdage modsætninger/polariteter i min psyke: mellem kvinde/mand, stor/lille, barn/voksen, blød/hård, venlig/aggressiv mv. Og jeg opdager fx også at jeg indeholder stof fra min socialisering, introjekter.

Jeg opdager at skadede psykiske størrelse i mig, selvobjekter (fx indre far) kan repareres af sunde selvobjekter (fx indre mor), obs. eller omvendt!

Og vigtigst af alt: jeg opdager at min psyke er operationel/modelérbar, den er ikke statisk, den kan ændre sig, jeg kan ændre mig! Kan blive mig (igen).

Jeg opdager, at det jeg har med fra min  historie, kan bearbejdes/ændres, også kaldet: at afvikle tidl forstyrrelse i min personlighed ⇒ at blive mig, som er: at komme hjem.

Jeg kan opdage at drømme og symboler befordrer min bevægelse fra fragmentering til helhed, til integritet. Kaldet individuation (fra Jung)

Jeg opdager at jeg kan vokse i min selv-forståelse, i mit selvbillede, i min væren og gøren.

Jo mere jeg véd hvem jeg er, jo bedre kan jeg leve mit liv.