AFSLUTNING AF DET UAFSLUTTEDE

Drømme som ændrende kraft. 

af Jørgen Groth, cand. psyk., aut., jan. 2019.

Mange mennesker har drømme, der er uforståelige, urovækkende eller mystiske, og vågner op fulde af spørgsmålstegn. Hvad var det? Et eller andet vilddyr, der er efter én, en umulig og farlig situation med et barn, der er ved at komme til skade. En flyvemaskine, der er ved at styrte ned eller et hus, der brænder. Alt sammen uforståeligt, indtil vi kommer tættere på.

 Hvad en drøm også kan bevirke: Afslutningen af det uafsluttede

 En meget voldsom en oplevelse, fx en krænkelse personen oplever, en synd personen begår, kan medføre et traume, oplevelse af  skam og skyld, tab af værdighed for personen eller et nedbrud i personligheden. Og kan være så voldsom og senere så uafsluttet, at personen drænes for livsenergi. Vejen kan være er åben til depression.

Her er et eksempel på, at en drøm hos en person kan afslutte det (indtil nu) uafsluttede. Og også hvordan drøm kan have en sundheds befordrende funktion. En kvinde i 50ʼerne fortæller, at hun drømte, at hun så en jævnaldrende kvinde stå midt i en stor brusende flod og dukke en ung kvinde flere gange ned under vandet. Lidt om kvinden: Jeg havde set hende et par gange, inden hun fortalte drømmen. Hun boede i et sydeuropæisk land, i en afsides region med meget streng kristendom. Hendes bevæggrunde for at opsøge terapi var, at hun over mange år havde følt sig mere og mere energiforladt, tungsindig, ked af det. Var ligeglad med sit ægteskab, job og alt andet. Hun havde overvejet, om hun havde en depression. Hun havde også overvejet at tage sit liv, men turde ikke. Hun havde levet sit liv i denne afsides liggende lille by og var troende (kristen). Da jeg havde set hende et par gange, voksede der en fornemmelse frem hos mig: Her var en kvinde med en masse bundet energi.

Kvinden troede at drømmen viste, hun var i færd med at drukne sin datter. Skulle hun selv dø (selvmordet), måtte hun også slå sin datter ihjel, tænkte hun at drømmen viste. Hun havde en datter, der var midt i 20ʼerne. Hun var ikke meget for at kigge nærmere på drømmen. Jeg sagde, hun havde en fantasi om, hvad drømmen handlede om, og skulle det faktisk afklares, hvad den handlede om, måtte hun tættere på.

Hun fandt efter et stykke tid styrke og mod til at kigge nærmere på drømmen. I sit drømmearbejde anbragte hun sig først som den jævnaldrende kvinde ude i floden. Jeg sagde ikke noget. Jeg havde foreslået hende at forholde sig passiv og tillade det at komme, som kom til hende. Og dernæst sætte ord på sin oplevelse. Først var hun meget bange. Efter et stykke tid sagde hun henvendt til den unge kvinde, hun dukkede under vandet: “Jeg renser dig, jeg renser dig for din skyld, for din synd”. Mens hun sagde disse sætninger, mærkede hun en voksende styrke og beslutsomhed i sig. Kvinden var uforstående over, hvad der foregik. Hun vidste ikke, hvor ordene kom fra, sagde hun. Da hun havde været i det i et stykke tid, sagde hun: “Det er også mig, sådan er jeg også. Det er ikke ret tit jeg mærker den kraft, men jeg véd, det er også mig”.

Hun skiftede derefter til at være den unge kvinde, der blev dukket i floden. Som den unge kvinde sagde hun: “Jeg bliver renset, ja, jeg bliver renset. Jeg har syndet, jeg er tung af skyld, jeg kan næsten ikke bære det. Jeg bliver renset, jeg bliver lettere”. Som den unge kvinde var kvinden meget bevæget. Hun græd voldsomt, hulkede på en meget forløsende måde. Det var, som kvinden slap noget, fornemmede jeg. Jeg gjorde ikke noget, sagde ikke noget, det var meget bevægende at være sammen med hende. Efter et stykke tid blev kvinden stille og sad længe eftertænksom. “Det her er tydeligt også mig”, sagde hun.

“Jeg vil gerne være floden”, sagde kvinden. Jeg lagde mærke til, at kvinden gradvist indtil nu var vokset i styrke, i tydelighed og i bestemthed. Som floden sagde hun til den unge kvinde: “Jeg renser dig, du har angret, sonet nok, du skal være fri af din skyld”. Jeg spurgte floden (kvinden som flod): “Hvad er du, hvad er dit væsen, hvad rummer du?“. Floden ( kvinden som flod) svarede: “Jeg er livets flod, livets vand, jeg har mit udspring i små kilder, jeg kommer fra jorden, og til sidst løber jeg ud i havet, bliver ét med det. Jeg er livets grundlag, jeg giver næring til alt og kan rense alt”. “Jeg ved ikke, hvor dette komme fra”, sagde kvinden.

Jeg kunne se, kvinden voksede i fasthed lige foran mine øjne, mens hun talte som floden. Igen efter et stykke tid sagde kvinden: “Jeg har altid opfattet mig som meget ubetydelig, næsten som ingenting, det er svært for mig at sige det her, men jeg mærker, at jeg også rummer denne flod. Jeg tager også ejerskab for floden.

Kvinden skiftede nu tilbage til drømmerens stol og kiggede på de tre elementer: kvinden i floden, den unge kvinde, der blev dukket, og floden. “Ja”, sagde hun, “det er tre sider af mig”. “Jeg renser mig nu”, sagde hun meget bevæget. Og det var tydeligt for mig at se – hun voksede.

Kvinden var også meget lettet over at opdage, at drømmen ikke handlede om det, hun var bange for: At hun var ved at drukne sin datter som led i sit selvmord. Over flere følgende sessioner fordybede kvinden sig i de tre elementer, detaljerede dem, uddybede sin oplevelse som dem, i dem, var dem stille, uddybede dialogen mellem dem – alt sammen med det udbytte at hun tydeligere og mere dybt tog ejerskab for dem: “Sådan er jeg også”.

Kvinden sagde til mig en dag: Jeg har gjort en forfærdelig ting i mit liv, som jeg for første gang vil fortælle til nogen: ’Som ung gift kvinde sang jeg i en kirke i den egn jeg boede. Jeg var blevet gift med en mand fra egnen, som mine forældre havde valgt. Vi havde fået et barn, en pige, som var fem år, da det forfærdelige skete. Min mand og jeg havde det forfærdeligt, han drak og var voldelig både overfor mig og vores datter. Vi var begge stærkt troende, vores forældre og hele egnen var meget kristne. Præsten i den kirke, hvor jeg sang, og jeg fik et tættere og tættere forhold, som udviklede sig over flere år. Han var også gift. Jeg vil sige, at vi elskede hinanden på en dyb og inderlig måde. Én gang stod vi i forhold til hinanden. Det var i kirken, og det var meget stort for os begge. Det var min synd. Jeg har være syg i sjælen lige siden over, hvad jeg gjorde.

Vi vidste begge, vi aldrig kunne forlade vores ægteskaber, det ville være utænkeligt. Vi blev ved med at elske hinanden. En del år senere flyttede præsten, jeg tror ikke, han kunne bære det mere. Jeg fortsatte i mit ægteskab, tynget af skyld, skam og selvkritik over, hvad jeg havde gjort. Min mand kom senere i en afholdsforening og blev lettere at være sammen med.

Den synd, kvinden havde begået, havde været som en uforløst knude hos kvinden. Hendes livsenergi havde været stækket, frosset, fastholdt af selvbebrejdelser, af hendes tro, hendes moral, hendes iboende konventioner – indtil dybere lag i hende dukker op og renser hende. Afslutter det uafsluttede, udfrier hende, helbreder hende for hendes “sygdom” (depressionen), sætter hende fri, renser hende. Bringer hende tilbage til hendes oprindelige sundhed.

Som terapeut kan jeg sige: Det var en af de situationer, hvor der ikke var meget at gøre som terapeut. Alt, der var brug for, var at støtte kvinden i at blive i sin oplevelse. At muliggøre kvindens uforstyrrede fordybelse i drømmen – og budskabet dynamikken og kraften blev transformeret til hende via hendes oplevelse. Jeg så hende nogle gange over de næste par år. Hun fandt styrke til at lade sig skille, flyttede fra egnen og fik gradvist skabt sig et godt liv, hvor hun kunne være her og nu. Hun fortalte også, at hun fandt en dybere, mere  personlig kristendom.

OPSUMMERING

 Egentligt er det enkelt:jeg får informationer (symboler og billeder) fra det ubevidste via min oplevelse, og som er uden censur, uden ønsketænkning, som fortæller  hvem jeg og hvad jeg gør, såkaldte eksistentielle billeder.

Hvordan kan jeg gøre det?vores psyke indeholder to områder, både det jeg véd og det jeg ikke véd, om, mig: bevidst og ubevidst, og der er forbindelse mellem dem: drømmene, symbolerne. Det opdager jeg via min genoplevelse af drømmen i nutid.

Hvilke informationer får vi?vi opdager, hvem vi er og hvad vi gør, og hvordan jeg arrangerer mig, hvordan jeg administrerer mig.

Jeg kan opdage at drømme og symboler befordrer min bevægelse fra fragmentering til helhed, til integritet. Jeg kan samarbejde mine modsætninger, kaldet individuation.

Jeg opdager at jeg kan vokse i min selv-forståelse, i mit selvbillede, i viden om min væren og gøren.

Jo, mere jeg véd hvem jeg er, jo bedre kan jeg leve mit liv.