DØDSERFARING

DØDSERFARING

Vi aner intet om den Bortgang, som
fortav os alt. Vi ejer ingen Grund
til Pris og Had mod Døden, hvor den kom,
og til at elske Dødens Maskemund,

som skræmmes underligt af beske Klager.
Verden er fuld af Roller, som vi prøver.
Saa længe vi ser paa, om vi behager,
da spiller Døden, skønt hans Spil bedrøver.

Dog da du gik, brød ind paa denne Scene
fra Splaten, hvor du traadte ud, en Strimmel
Virkelighed: Se, virkelige Grene,
Grønt, virkelig Grønt, og virkelig Himmel.

Vi spiller videre, fremsiger tomme
tungt lærte Ting og prøver med Gebærden
i Stykket; men dit fjerne, fra vor Færden,
forskudte, dybe Liv kan ofte komme

uventet over os og kølig sænke
sig som en Viden om det virkelige,
saa vi henrevet blot, uden at tænke
paa Bifald spiller Livet, sælsomt rige.

Rilke