Bog om drømmearbejde

Drømmearbejde, 3. rev. udg. 2019

Frydenlund Forlag,
ISBN: 9788771183023, 294 sider.

Denne nye og gennemarbejdede udgave indeholder nye kapitler om overføring og modoverføring, mareridt, afslutning af det uafsluttede samt psykoterapi, etik og samfund.

Anmeldelse af Lene Qvortrup:

En glimrende bog der på aller bedste vis redegør for drømmearbejdets kringlede og forunderlige virkelighed. Bogen er tænksom, og man kan ikke læse den uden tænke pauser, den kræver, at man stopper op, mærker efter, går videre, igen mærker, stopper op osv.

Gennem læsning af bogen er jeg gentagende gange blevet udfordret i forhold til min egen virkelighed. Jeg har tilegnet mig brugbare faglige og almenmenneskelige redskaber, som har vist en vej ind i og hen imod en forståelse af vigtigheden af arbejdet med drømme. Bogen har lært mig, at ved at gå ind i og med drømmens kraft kan man skabe en form for brugbar modstandskraft, som kan blive en støtte i den daglige kamp for egen virkelighedsforståelse, og som åbner nye veje ind i det indre forrådskammer.

Bogen tilbyder ingen simple løsninger på drømmearbejdets kringlede vej. Gennem forståelse af de ubeviste symbolers betydning – gennem opmærksomhed og eftertænksomhed, er det muligt at finde frem til nye livsveje.

Jeg kan med glæde anbefale bogen, den er skrevet, så man bliver eftertænksom og får lyst til at begive sig ind på drømmens forunderlige veje.

Anmeldelse af Lone Segerlin

Psykoterapeut MPF:

Mennesket er langt større end jeg-bevidstheden, og en vej til menneskelig udvikling og vækst er dialogen med det ubevidste. Dialogen med arketyper, polariteter og selvobjekter. Denne dialog kan ske gennem arbejdet med drømme. Vi drømmer 4-6 gange hver nat, så nat efter nat inviteres vi til at bevæge os mod en større helhed.

Den brugte arbejdsmetode, som introduceres i Drømmearbejde, hviler på tre klassiske drømmearbejdsmetoder: den psykoanalytiske (den psykodynamiske), den analytiske (jungianske) og den gestaltterapeutiske.

Freud, som var forgangsmand for arbejde med drømme, så mennesket som styret af fortiden og det ubevidste, og for Freud var drømmene kongevejen til det ubevidste.

For Jung har mennesket en indbygget sundhed, en bevægelse mod helhed, også kaldet individuationsprocessen.

Vores drømme viser et udviklingsforløb, og arbejdet med integration af drømmenes symboler og arketyper befordrer individuationen.

Den gestaltterapeutiske måde at arbejde med drømme på er at fordybe sig i det, der er nu. Kernen i den gestaltterapeutiske metode er fænomenologien: at være ved det, der er, at blive ved det faktiske, ved fænomenerne.

Ved at være opmærksom i nuet, fordyber drømmeren sig i drømmen.

Ved at blive i nuet, ved fænomenerne, bliver forandringens paradoks muligt.

Mange mennesker er optaget af håb, mål og forandring, men ændring er paradoksal, og udvikling sker af sig selv. “… at overgive sig til det, der er, og opgive at få det, der ikke er – og derved få det, man gerne vil have – er jo paradoksalt.” (s.93).

Man ændrer sig, når man bliver den, man er, og er det, man gør. At fordybe sig i den fænomenologiske proces i drømmearbejde og al psykoterapeutisk praksis kan derved blive en nærværsmeditation.

Drømme og især mareridt indeholder meget energi, og en vigtig pointe er, at det farlige ofte ændrer sig ved nærmere bekendtskab. Det er afstanden, der er kardinalpunktet. Forvandlingen sker, når vi tør kysse frøen og finde troldens navn.

Et af forfatterens budskaber er, at drømmearbejde og den psykoterapeutiske proces kan blive en bevægelse mod et øget etisk fundament. At få kontakt med sin væren, sine værdier, helheden, at blive subjekt kan medføre etisk bevidsthed og stillingtagen, der rækker ud over det individuelle og terapirummet.

I vores tid, hvor udviklingen løber skævt, og det øverste politiske kriterium er økonomisk vækst, er der i den grad brug for etisk bevidsthed, der er funderet på et indre grundlag.

I en tid, hvor der er så meget fokus på jeget og ansvar for egen lykke, er det en gave at læse denne bog og mærke forfatterens dybe ønske om at formidle tid til proces, udvikling og vækst.

Man kan mærke, at den viden, der formidles, hviler på personlige erfaringer som menneske og som psykoterapeut.

Forfatteren skriver: “… at vi ikke bevidst kan “ville” denne personlige udvikling ved hjælp af psykisk anstrengelse.

Hvad vi kan gøre, er at give udviklingen gode vilkår.” (s.57).

Jørgen Groth er cand.psych. aut. supervisor, specialist i psykoterapi og psykoterapeut MPF. Drømmearbejde er en revideret udgave fra 1994. Der er ændret og tilføjet i teksten, og der er skrevet nye kapitler og afsnit.

Bogen henvender sig til fagpersoner og alle, der arbejder med deres drømme eller ønsker inspiration til at begynde, og den indeholder mange eksempler på det at arbejde med drømme, som kan inspirere til at arbejde med egne og klienters drømme.